Senefelder Misset.

Senefelder Misset

  • Website, Marketing, Events

Voor ons moederbedrijf Senefelder Misset verzorgt Dock35 Marketing de complete marketing. Dit begint ieder jaar met het schrijven van een operationeel marketingplan. Voorafgaand aan dit plan onderzoeken we de websitestatistieken van het afgelopen jaar en de doelgroepen en eventueel nieuwe doelgroepen voor Senefelder Misset. Het operationeel marketingplan bevat een overzicht van alle in te zetten marketingmiddelen en een argumentatie voor de gekozen inzet.

In de uitvoeringsfase verzorgen we voor Senefelder Misset onder andere de organisatie van evenementen, waaronder een evenement voor 350 uitgevers. Ook verzorgen we vier keer per jaar de totstandkoming van relatiemagazine Imprintant. Het gehele magaizne wordt - van hoofdredactie tot contentcreatie en van vormgeving tot drukwerk) door ons verzorgd. Daarnaast ondersteunen we Senefelder Misset met online marketing en e-mailmarketing. Ook de website www.senefelder.nl is door ons gerealiseerd.