RECRON.

RECRON

  • Onderzoek

RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft sinds 1969 naar een optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden. Op dit moment telt de vereniging ruim 2.000 leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt eveneens circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche.

Om het gebruik en de inzet van media in kaart te brengen is Dock35 Marketing gevraagd om zowel een lezersonderzoek als adverteerdersonderzoek op te zetten en uit te voeren. De resultaten van deze onderzoeken worden gepresenteerd in een uitgebreide rapportage.

Ook verzorgt Dock35 Marketing de vormgeving van het periodiek verschijnende tijdschrift "Recreactie", waarvoor ons zusje Dock35 Media de media-exploitatie verzorgt.