Unieke tone of voice bepalend voor jouw succes.

avatar

Posted by Kirsten - 13 juni, 2017

tone-of-voice-1.jpg

Unieke tone of voice bepalend voor jouw succes

De tone of voice is bepalend voor de wijze waarop je klanten aanspreekt. Je kunt geïnteresseerden er mee intrigeren, aanzetten tot actie. Het zorgt voor herkenbaarheid en autoriteit. Maar bovenal, de tone of voice is de stem van je merk/bedrijf. Het geeft namelijk het gedachtegoed weer en het helpt je bij het inspelen op de behoeften van de doelgroep. Met andere woorden: het maakt onderdeel uit van de positionering. Dit laatste wordt vaak vergeten. Veelal wordt er in de praktijk maar wat gedaan waardoor de tone of voice niet consistent is en daardoor niet succesvol. Ofwel het is tijd om actie te ondernemen.

Ken je doelgroep

De tone of voice begint met het kennen en begrijpen van je doelgroep. Je kunt namelijk een specifieke communicatiestijl voor ogen hebben. Maar als deze niet aansluit op de communicatiewijze van de gebruiker sla je de plank volledig mis. Samenvattend is het essentieel om je hier in te verdiepen. Start daarom allereerst met het in kaart brengen van communicatie-uitingen op verschillende kanalen. Giet je bevindingen uiteindelijk in de vorm van één of meerdere persona’s. Let wel op dat je niet te veel persona’s creëert. Het is namelijk de bedoeling dat de uiteindelijke tone of voice op alle persona’s van toepassing is.

Stel een stijlgids op

Ben je er over uit hoe jouw doelgroep communiceert en hoe ze aangesproken willen worden? Dan ben je op de goede weg. Het is nu tijd om aan de slag te gaan met een stijlgids. Een stijlgids ken je misschien al wel als ‘de Bijbel’ voor je huisstijl. Maar dat is niet de enige mogelijkheid waarvoor het ingezet kan worden. Het functioneert ook goed als leidraad voor de wijze van communicatie. Zet in de stijlgids daarom de kernwaarden en richtlijnen. Weet je niet zo goed hoe je dit moet aanpakken? Houd het volgende dan in het achterhoofd: Spreek je de lezer aan met je/u? Formeel of informeel? Serieus of is er ruimte voor humor? Lange of korte zinnen? Entertainend karakter of ‘droog’? Begrijpelijke taal of vakjargon? Verhalend of met lijstjes?

Alle neuzen één kant op

Een stijlgids opstellen is een goed initiatief, maar als er geen gebruik van wordt gemaakt heb je er niets aan. Belangrijk is dat intern iedereen op de hoogte is en dat alle neuzen één kant op staan. Het doel is namelijk om één communicatiestijl te hanteren. Dit is alleen maar haalbaar als iedereen op de hoogte is van de stijl en de wijze van implementatie duidelijk is. Ofwel een consistente uitvoer van de tone of voice belangrijk. Alleen dan wordt je merk/bedrijf herkend en kan je wellicht uitgroeien tot autoriteit.

Communicatiedoelstelling

Hoewel je er voor de toon een stijlgids op na kan slaan is het van te voren belangrijk om te bedenken welk doel je uiting dient. Wil je bijvoorbeeld je doelgroep informeren, aanzetten tot actie of verleiden? Bedenk je dan wel dat al deze vormen om een andere communicatieaanpak vragen. Geconcludeerd mag dus worden dat de tone of voice belangrijk is, maar dat het doel van de uiting niet vergeten mag worden.

Meer lezen over content marketing?

Topics: tone of voice, strategie, Content Marketing


Recent Posts

Tijdschrift onderdeel van jouw contentmarketingstrategie? [8 redenen, 5 voorwaarden en tig voorbeelden]

read more

Waarom LinkedIn steeds belangrijker wordt voor B2B bedrijven

read more

6 contentmarketing trends voor 2019

read more