Dock35 Marketing Blog.

YouTube adverteren, het belang in cijfers

Kijken we naar de afgelopen jaren dan zien we bij nagenoeg elk bedrijf een uitbereiding van de marketingkanalen. Waar vroeger een website en een simpele advertentie ...
Lees meer

Belangrijke onderdelen van een persona [+ download B2B en B2C ...

Een persona is een gedetailleerd profiel van een fictieve klant die allerminst fictieve kenmerken bezit. Bij alle disciplines in het bedrijf, van productontwikkeling tot ...
Lees meer