Is een marketingplan je investering waard?.

avatar

Posted by Kirsten - 04 juni, 2019

Is een marketingplan je investering waard - overzicht

Sta je op het punt om te investeren in een marketingplan? Weet dan dat je er tijd en geld in moet steken om er daadwerkelijk een succes van te maken. Hierbij doel ik niet alleen op het laten opstellen van een plan, maar ook de uiteindelijke uitrol van de bevindingen en adviezen. Succes komt je nou eenmaal niet zomaar aanwaaien. De succesvolle verhalen van ondernemers die bijvoorbeeld binnen 30 dagen in omzet zijn verdubbeld zijn helaas sprookjes. De praktijk laat namelijk zien dat korte termijn denken niet werkt.

Hoewel bovenstaand wellicht zorgt voor wat bedenkingen, ben ik van mening dat je moet investeren in onder andere een marketingplan. Is er geen koers bepaald, dan is het onduidelijk waar je naar toe werkt. Het gevolg; binnen enkele jaren besta je niet meer.

Wil je investeren in je eigen marketingstrategie en goed voorbereid zijn? Investeer dan 10 minuten van je tijd in het doornemen van dit artikel en dan ben ik er van overtuigd dat jij de juiste keuze gaat maken!

Investeren in een marketingplan is lange termijn marketing

Wanneer je gaat investeren in een marketingplan, moet je weten dat het een investering is voor de lange termijn. Een groot deel van de bedrijven hanteert een korte termijn aanpak/strategie waarbij gedacht wordt dat als ze vandaag beginnen ze binnen 1 à 2 maanden baanbrekende resultaten zien. Mogelijk zou het kunnen, het ligt uiteindelijk aan jouw product of dienst, echter is het niet realistisch. Investeren in een marketingplan betekent dat je allereerst in een analysefase terecht komt. Input heb je namelijk in grote aantallen nodig om te bepalen waar je nu staat en waar je rekening mee moet houden. Is alles in kaart gebracht. Dan is de gevonden informatie van belang om te kijken waarop jij je het aankomende jaar gaat focussen, wat wel en niet werkt en tevens waar obstakels ontstaan. Na deze eerste fase ga je aan de hand van de conclusies gerichter aan de slag. Vervolgens wordt er gekeken hoe de conclusies uitgewerkt kunnen worden tot strategie en advies.

Let op: wanneer je vanaf dag 1 al direct kijkt naar omzet en daarop ook jouw marketingactiviteiten bijstuurt, is de kans groot dat je na twee weken al de kanalenkranen dichtdraait omdat het niks zal opleveren. Het zien van resultaat heeft namelijk wat meer tijd nodig.

Economische onzekerheid

In tijden van economische onzekerheid wordt elke euro dubbel omgedraaid voordat hij wordt gespendeerd. Hoewel goede marketing in mindere tijden een krachtig instrument is om het tij te keren, ontsnappen de marketingbestedingen niet aan het besparende oog van ondernemers welke ingrijpende keuzes moeten maken. Met andere woorden: de return van elke marketingeuro moet verantwoord worden. Door te investering in een marketingplan maak je inzichtelijk waar je budgetten naar toe gaan, maar uiteindelijk ook wat het oplevert.  

Concurrentie blijft groeien

Hoewel sommige bedrijven nog een unieke monopolie hebben, raken veel markten verzadigd met concurrenten. Met als gevolg dat er vandaag de dag sprake is van een duidelijke evolutie naar meer open en concurrerende markten. Globalisering speelt hierin een belangrijke rol, net als de intrede van nieuwe marktspelers. Het maakt dat bedrijven steeds meer concurrentie ondervinden. Voor jezelf als ondernemer vraagt deze ontwikkeling om een gecontroleerde marketingaanpak. Het startpunt hiervoor is dan in onze ogen vaak een marketingplan, die zijn investering op een later moment aantoont. Tevens geeft een marketingplan inzicht in je huidige en verwachte concurrentie, maar laat het ook zien op welke punten je je kan onderscheiden.

Het einde van marketing als een lastpost

Veel ondernemers zagen of zien marketing als een ‘lastpost’ waarmee je iets moest. Echter is het voor velen vaak niet inzichtelijk wat het investeren in marketing nou daadwerkelijk oplevert. In het huidige tijdsbeeld wordt marketing steeds meer gezien als een beheerbare investering voor meer omzet op korte, middellange en lange termijn. In de realiteit ziet het gros van de mkb-ondernemers marketing nog steeds als een moeilijk te beheren kostenpost. Met het bepalen van de ROI* verandert die visie en voelt een ondernemer zich minder onzeker over het belang van marketing, wat de positie van een marketingplan versterkt. De opkomst van talloze mogelijkheden en tools om de marketing ROI van marketingbestedingen in kaart te brengen en om de impact van marketingacties te analyseren, maakt dat ondernemers een veel beter zicht krijgen op marketing. Daar komt nog eens bij dat je door het opstellen van een marketingplan exact inzicht krijgt in het geen wat ingezet wordt en welke kosten daar bij horen.

*Het einde van marketing als een lastpost

Marketing ROI op verschillende niveaus

Een marketing ROI wordt ingezet voor verschillende niveaus en kan vanuit diverse invalshoeken worden berekent. Zo wordt een ROI onder andere gebruikt om het effect van een marketingplan te berekenen. Natuurlijk kan het ook dat je een individuele marketingactie, een bundeling van marketingacties, van de totale marketingbestedingen, van de media, de marketingmix et cetera in kaart wil brengen. Om van een Marketing ROI een succes te maken is het essentieel om verschillende niveaus te detecteren en af te bakenen, de specifieke kenmerken van elk type actie en zelfs medium te kennen en een actieplan op te stellen.

Het nemen van de beslissing

Het klinkt wellicht wat omstreden maar het opzetten van een marketing ROI om successen of valkuilen in kaart te brengen begint met het nemen van de beslissing om het te doen. Echter heeft een dergelijk besluit meer impact dan je denkt. Belangrijk is dat de beslissing door het marketing management wordt gemaakt. Hoewel de marketingtop beslist moet de keuze aanvaard worden door alle betrokkenen. Is de keuze opgelegd dan zal er een natuurlijke weerstand ontstaan. Het is dus aan de marketing manager om de keuze voor het berekenen van de marketing ROI te verklaren en de voordelen te benadrukken. Door dit te doen ga je uiteindelijk werken met correcte gegevens met transparantie als resultaat.

Het ‘verkopen’ van opbrengst, winst en resultaten als leidraad

Bij het berekenen van de marketing ROI ligt vooralsnog vaak de nadruk op het verhogen van de bedrijfswinst met elke marketingactiviteit, zoals met het investeren in een marketingplan. Logisch, maar de winst is niet de enige graadmeter voor succes. Een goede, lees klantgerichte, marketeer denkt tevens aan onder andere de klanttevredenheid, identiteit van het merk of naamsbekendheid. Wat ik hier mee wil zeggen is dat bedrijfswinst van een marketingplan niet de ultieme waardemeter is. Echter is klanttevredenheid, naamsbekendheid en zelfs een verlaging (of verhoging) van de prijs van een product en/of dienst niet te bereiken zonder winst. Dit essentiële inzicht moet duidelijk gemaakt worden aan de betrokkenen die aan de slag gaan met het berekenen van de marketing ROI. Door meer opbrengst te genereren middels een marketingplan kan er op termijn bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in klanttevredenheid, naamsbekendheid en uitbreiding van dienstverlening.

Op zoek naar een partner in marketing? Onze business developer Sjoerd gaat graag vrijblijvend met je in gesprek

Whitepaper Marketingplan

Topics: Marketing, marketingplan


Recent Posts

Is een marketingplan je investering waard?

read more

Waarom valt de ROI van mijn marketinginzet tegen?

read more

Wat is de beste tijd om iets te posten op social media?

read more