In 5 stappen voorbereid op de komst van de AVG in mei 2018.

avatar

Posted by Iris - 09 januari, 2018

algemene-verordening-gegevensbescherming-dock35marketing.jpg

In 5 stappen voorbereid op de komst van de AVG in mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Heb je hier nog nooit van gehoord? Lees deze blog dan aandachtig door, want de AVG brengt aardig wat verantwoordelijkheden voor bedrijven met zich mee. In deze blog geef ik je 5 tips om je voor te bereiden op de komst van AVG.

Wat is AVG precies?

De AVG is een nieuwe Europese privacywetgeving. Deze verplicht organisaties om organisatorische en technische maatregelen te nemen om de privacy binnen de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer je vanaf 25 mei 2018 niet aan deze eisen voldoet kun je een boete krijgen.

Hoe bereid ik me voor op de komst van AVG?

Aan de hand van onderstaande 5 stappen leg ik je uit welke wijzigingen deze wet op marketinggebied met zich meebrengt én hoe je ervoor zorgt dat jouw bedrijf goed op de komst van de AVG is voorbereid.

1. Bewustwording

Ten eerste is het van belang dat relevante mensen in je bedrijf op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels, zodat ingeschat kan worden wat de impact gaat zijn op je huidige werkwijze.

2. Nieuwe rechten van betrokkenen

Met de komst van de AVG krijgen consumenten enkele nieuwe rechten waar je als bedrijf rekening mee dient te houden. Het is van belang dat mensen deze rechten goed kunnen uitoefenen bij jouw bedrijf. Naast het bestaande recht van verzet die de consument de mogelijkheid biedt om zich af te melden komt er ook het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat klanten vanaf 25 mei een verzoek kunnen indienen om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Momenteel ben je al verplicht om informatie te verstrekken over de manier waarop jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt en voor welke doeleinden. Deze informatie wordt vaak gecommuniceerd via een privacy statement. Onder de AVG ben je echter ook verplicht om uitgebreider te informeren over de nieuwe rechten van mensen. Loop je huidige privacy statement daarom nog eens kritisch door.

Tot slot krijgt de consument het recht op dataportabiliteit. Hiermee kunnen mensen een deel van hun gegevens opvragen bij een organisatie. Deze gegevens kunnen ze bijvoorbeeld naar een andere organisatie sturen. Dit is vooral van belang voor banken, zorgverzekeraars of bijvoorbeeld telecomproviders.

3. Overzicht van persoonsgegevens

Onder de AVG heb je een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat je moet kunnen aantonen dat je bedrijf in overeenstemming met de AVG handelt. Hierom is het van belang dat bedrijven in kaart brengen welke persoonsgegevens zij verwerken, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie je ze deelt. Ga dus alvast op zoek naar een systeem waarin je dit allemaal bij kunt houden.

4. Verplichte uitgangspunten

De AVG werkt met de verplichte uitgangspunten van privacy by design en privacy by default. Privacy by design houdt in dat je er al bij het ontwerpen van een product of dienst voor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd, dat je niet meer gegevens verzamelt dan nodig is en je gegevens niet langer bewaart dan nodig is.


Privacy by default wil zeggen dat je standaard alleen persoonsgegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn voor specifieke doelen. Het is dadelijk bijvoorbeeld niet meer toegestaan om in een formulier het vakje ‘Ja, ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief’ vooraf aan te vinken. Mensen moeten dit actief doen. Ga alvast na hoe je deze uitgangspunten binnen je organisatie kunt invoeren.

5. Actieve toestemming

Wanneer de AVG ingaat moet je kunnen aantonen dat je geldige toestemming van mensen hebt gekregen om hun gegevens te verwerken. Daarnaast moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om toestemming weer in te trekken als om die te geven. Breng de manier waarop je nu toestemming vraagt in kaart en pas deze indien nodig aan. Goed om te weten! Niet overal is toestemming voor nodig.

Topics: E-mailmarketing, privacy


Recent Posts

Tijdschrift onderdeel van jouw contentmarketingstrategie? [8 redenen, 5 voorwaarden en tig voorbeelden]

read more

Waarom LinkedIn steeds belangrijker wordt voor B2B bedrijven

read more

6 contentmarketing trends voor 2019

read more