Hoe goed ken jij je bedrijf? Doe onze quiz en kom erachter.

avatar

Posted by Iris - 16 april, 2019

hoe-goed-ken-je-je-bedrijf

Als ondernemer ken jij je bedrijf door en door, toch? Van je visie, tot je doelgroep en USP’s: alles heb je voor jezelf in kaart. Krab je jezelf nu achter de oren? Begin je te twijfelen of je je organisatie wel écht zo goed in beeld hebt als eigenlijk zou moeten? Vul onderstaande quiz in en kom erachter! Valt je score tegen? Wij maken je in deze blog graag wegwijs in dat wat je écht in kaart moet hebben om zo succesvol mogelijk te zijn.

 
powered by Typeform

 

Heb je vaak het antwoord 'nee' ingevuld? Dan raad ik je aan om verder te lezen…

Het belang van het hebben (en kennen) van je missie en visie

Om succesvol te zijn is het belangrijk dat je helder hebt wat je als organisatie naar buiten wilt uitdragen. Een missie geeft hier inzicht in. Hierin staat duidelijk geformuleerd waarvoor een organisatie staat, wat haar identiteit is en wat haar waarden zijn. Het is belangrijk dat iedereen binnen je organisatie op de hoogte is van je missie, zodat deze door iedereen wordt uitgedragen. Heb je geen heldere missie? Dan heeft je klant ook geen helder beeld van wie je als bedrijf bent. Heb je dus nog geen missie opgesteld? Ga hier dan snel mee aan de slag!

Wat is de algemene voorstelling van de toekomst van je organisatie? Dit betreft de visie van je bedrijf. Waar gaan de mensen binnen je organisatie voor, wat is hun toekomstdroom? Wanneer je dit leest zou het belang ervan al duidelijk moeten zijn. Want wat is een organisatie zonder het hebben van een beeld waar je in de toekomst naartoe wilt? Houd je visie altijd in gedachte bij keuzes die ook van invloed zijn op de lange termijn. Verlies je toekomstdroom niet uit het oog. Deel ook je visie met je personeel, zodat ook voor hen duidelijk is waar de organisatie naartoe wil. En hoe je van plan bent daar te komen.

Formuleer SMART doelen

Heb je bij de vraag ‘Heb je doelstellingen opgesteld voor 2019’ het antwoord nee ingevuld? Ga dan even goed bij jezelf te rade. Want hoe bepaal je je succes? Stel altijd korte en lange termijn doelen op, zodat je weet wat je binnen een tijdsperiode moet bereiken. Om je doelen concreet en meetbaar te maken raden wij aan om deze SMART te formuleren. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Specifiek: omschrijf je doel duidelijk en concreet. Het moet een waarneembare actie, gedrag of resultaat beschrijven waaraan een getal, bedrag, percentage of een ander kwantitatief gegeven verbonden is. Je beantwoordt hiervoor de wat, wie, waar, wanneer en waarom vragen.

Meetbaar: meetbaar houdt in dat het resultaat (benoemd onder specifiek) ook zichtbaar moet kunnen zijn. Hierdoor wordt het vaak in een percentage of getal uitgedrukt. Bijvoorbeeld: de doelstelling is om binnen 30 weken 15 nieuwe klanten binnen te halen. Een resultaat wat je kan controleren.

Acceptabel: doelen moeten acceptabel en meetbaar zijn. Vindt het team de doelen aanvaardbaar? Past het binnen de waarden van je bedrijf?

Realistisch: is je gestelde doel haalbaar binnen de gestelde tijd? Maak hier onderscheid tussen korte en lange termijn.

Tijdgebonden: doelen moeten binnen een bepaalde tijd gerealiseerd zijn. Koppel dus altijd een datum aan je doelstelling.

Heb je je doelgroep helder voor ogen?

Of je nou een startende ondernemer bent of al jaren bezig bent, een product of een dienst levert: je doelgroep moet altijd centraal staan. Je product of dienst is namelijk afgestemd op een specifiek persoon met een specifieke behoefte waarin jij wilt voorzien. Heb je geen helder beeld van je doelgroep? Dan is je dienst of product ook niet optimaal.

Om je product of dienst aan de man te brengen is het dus van belang dat je je doelgroep door en door kent. Ga analyseren. Denk hierbij aan gegevens als: leeftijd, geslacht, nationaliteit, opleidingsniveau, inkomen, mediagedrag, levensfase, etc. In deze blog leggen we je uit waar je aan moet denken bij het doen van doelgroeponderzoek.

Hoe ziet je doelgroep jouw organisatie?

Nu je helder in beeld hebt wie je doelgroep precies is, is het slim om te onderzoeken of het beeld dat zij van jou heeft overeenkomt met jouw gewenste imago. Zonder je doelgroep te spreken kun je nooit met zekerheid zeggen of je imago en gewenste imago met elkaar overeenkomen. Wellicht ziet jouw doelgroep je wel op een heel andere manier dan jij denkt. Doe onderzoek en voer de benodigde aanpassingen door om deze meer op elkaar aan te laten sluiten.

Ontwikkelingen binnen branche

Door trends & ontwikkelingen binnen de branche waarin jij werkzaam bent in de gaten te houden en hier (waar nodig) op in te spelen, kun je je onderscheiden van concurrenten. Denk bijvoorbeeld aan de grotere bewustwording rondom duurzaamheid. Gebruik jij verpakkingsmaterialen en merk je dat binnen je branche meer rekening wordt gehouden met duurzaamheid? Ga dan voor jezelf na hoe jij hier als bedrijf op in kunt spelen. Vooral wanneer je doelgroep dit soort thema’s relevant vindt geef je een goed signaal af.

Wat is je onderscheidende vermogen?

Wat zijn de Unique Selling Points (USP’s) van jouw organisatie? Het is belangrijk om deze helder te hebben, zodat je je in je bedrijfsvoering en communicatie kunt onderscheiden van je concurrentie. Jouw positionering kan een wereld van verschil maken op het gebied van succes. Vind het element waar jij mee opvalt en dat je doelgroep ook als belangrijk bestempeld. Heb jij je USP’s nog niet in kaart? Ga hier dan snel mee aan de slag.

Breng je concurrentie in kaart

Ik had het zojuist al over het belang om je te onderscheiden van je concurrentie. Maar om dit te doen dien je inzicht te hebben in wie jouw concurrenten zijn. Onderzoek dus welke partijen een soortgelijk product of een vergelijkbare dienstverlening aanbieden als jij. Wanneer je dit helder hebt kun je in de gaten houden welke ontwikkelingen zich bij je concurrent voordoen. Stel jezelf daarbij de vraag: moet ik hier op inspelen of juist niet?

Daarnaast is het interessant om je eigen USP’s te testen ten opzichte van je concurrentie. Noteer twee elementen die wat jou betreft het meest onderscheidend zijn en plaats deze op de assen van een positioneringmatrix. Geef jezelf en je concurrentie ten opzichte van de geselecteerde waarden een positie in de matrix om zo een beeld te krijgen of jij je ook daadwerkelijk op deze punten onderscheidt.

Lees hier waar je aan moet denken bij doelgroeponderzoek

Topics: Marketing, strategie, marketingplan, USP's


Recent Posts

Is een marketingplan je investering waard?

read more

Waarom valt de ROI van mijn marketinginzet tegen?

read more

Wat is de beste tijd om iets te posten op social media?

read more